Thursday, February 26, 2015

Wat is Ogen Laseren?

http://ogenlaserenprijs.nl/
Wat is Ogen Laseren?
Refractiechirurgie is een ambulante medische behandeling om het gezichtsvermogen van brildragers te verbeteren door het hoornvlies met een computergestuurde laserstraal dunner te maken. Hierbij verandert de kromming van het hoornvlies en daardoor ook de lichtbreking en de lenswerking van het oog. Ooglaseren is een populaire benaming voor deze behandeling. Bij oogafwijkingen van +6 tot -6 dioptrie kan veelal een verbetering tot +/- 1 dioptrie of zelfs tot 0 dioptrie worden bereikt. Bij grotere oogafwijkingen kan niet tot 0 worden gecorrigeerd omdat het hoornvlies dan te dun wordt. De meest uitgevoerde behandeling is de behandeling waarbij als voorbereiding op de eigenlijke operatie eerst met behulp van een laser het hoornvliesepitheel wordt los gemaakt. Nadat het huidflapje opzij wordt geklapt, volgt de eigenlijke behandeling waarna de huidflap weer wordt teruggeklapt. Deze groeit gewoonlijk vanzelf weer vast. Gewoonlijk zijn de resultaten van de behandeling na enige weken stabiel. Refractiechirurgie wordt uitgevoerd in gespecialiseerde oogklinieken of ziekenhuizen. Refractiechirurgie is in gebruik gekomen in de jaren tachtig en sindsdien zijn de technische details meermaals veranderd. Tegenwoordig is de kans op complicaties tijdens en kort na de behandeling met 0,5 tot 1% gering. Vrijwel iedereen heeft er wel eens over gehoord, maar wat houdt het nou daadwerkelijk in, dat ogen laseren? Wanneer men denkt aan ogen laseren denkt men al gauw aan grote ogen, lasers en toch wel enge manoeuvres die je het idee geven dat het eng is om je ogen te laten behandelen. Je oog is namelijk wel een van de belangrijkste onderdelen van je lichaam en wat nou wanneer het laseren mislukt? Kun je dan nog wel fatsoenlijk zien, of in ieder geval het zicht terugkrijgen dat je voor de laser operatie ook had? Eigenlijk zijn al deze angsten niet gegrond, wanneer men een ogen laseren operatie ondergaat is de kans op complicaties hetzelfde als bij ‘gewone’ operaties en in dit geval ook vrijwel nihil. Enige complicaties kunnen daarnaast snel worden opgelost of zijn goed te behandelen. Er zijn verschillende ogen laseren behandelingen die je kunnen helpen om je oogafwijking drastisch te verminderen of zelfs te verhelpen. Enkele manieren zijn refractieve oogchirurgie, die de onjuiste lichtbreking in een oog kunnen verhelpen, of bijvoorbeeld contactlens implantatie waar een nieuwe lens ge├»mplanteerd wordt bovenop de natuurlijke ooglens. 10/10 of 6/6 of 1.0 gezichtsscherpte stemt overeen met een normaal gezichtsvermogen of het lezen van gestandaardiseerde kleine letters op een afstand van 6 m. Indien deze regel slechts op de halve afstand kan gelezen worden bedraagt de scherpte 3/6 of 5/10. Het oog is min of meer bolvormig doordat het een vloeistof onder druk bevat in een elastisch membraan. Aan de voorkant van het oog bevindt zich het hoornvlies. Wanneer de dikte hiervan veranderd wordt, bijvoorbeeld bij refractiechirurgie, maar ook bij de oude techniek van de keratotomie, zal het oog door de druk van binnen uit van vorm veranderen. De belangrijkste lichtbrekende functie van het oog, namelijk de kromming van het hoornvlies, wordt zodoende be├»nvloed.

No comments:

Post a Comment